Meniu Închide

Beneficiari

În cadrul proiectului, 30 de tineri artiști muzicieni și artiști vizuali vor beneficia de:

 • program de mobilitate tip shadowing în Norvegia
 • tabără de creație
 • 3 workshop-uri (antreprenoriat, management de proiect și marketing online) pentru dezvoltarea competențelor
 • consultanță individuală pentru realizarea unui plan de afacere în domeniul creativ și cultural
 • sprijin material

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să aibă vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani
 2. să studieze la liceele sau universitățile de arte vizuale și muzică din România
 3. să provină din familii cu venitul de sub 2200 LEI / membru de familie, și să poată dovedi că nu dispun de mijloace financiare pentru a-și perfecționa talentul
 4. să fie disponibili pentru deplasare în Norvegia

Cum aplici:

Trimite prin e-mail până la data de 27 octombrie 2021, dosarul de candidatură. Acesta trebuie să includă:

 1. Formularul de înscriere se descarcă de aici.

Formularul va fi însoțit de documente justificative pentru situația materială prezentată (fluturaș de salariu sau adeverință de venit, copie talon de pensie, copie indemnizație de șomaj, după caz ). Pentru membrii familiei care nu au venituri, dar au peste 18 ani și nu sunt înscriși într-o formă de învățământ, se va atașa o declarație pe proprie răspundere conform căreia aceștia nu realizează venituri. Aceste documente justificative se atașează pentru părinți, bunici și frați care locuiesc în aceeași gospodărie.

 • Curriculum vitae care va conține date de contact (e-mail și telefon), concursurile la care a participat candidatul, diplome și premii obținute etc. (maxim 2 pagini )
 • O scrisoare de recomandare din partea unui profesor de specialitate în care se va face referire la calitățile artistice și cele umane ale candidatului (de exemplu: perseverență, dedicație, punctualitate, respect față de ceilalți etc.)
 • Adeverință de elev/student sau copie după carnetul de elev/ student
 • Copie act de identitate buletin/carte de identitate sau certificat de naștere

Etapele procesului de selecție:

 1. Trimiterea dosarului de candidatură – până la data de 27 octombrie 2021.
 2. Preselecția: analiza dosarelor, realizată de echipa proiectului – până la data de 15 noiembrie 2021.
 3. Selecția candidaților pentru muzică se va realiza în baza unei înregistrări audio-video cu durata de maximum 10 minute conținând o piesă muzicală la alegere solo sau cu acompaniament de pian. Video-ul pentru selecție va fi publicat pe Youtube iar linkul va fi trimis la adresa: tineretalente@principesa.ro. În e-mail vor fi precizate numele, prenumele, unitatea de învățământ. Nu se accepta înregistrări din concert, înregistrări care au o durata mai mare de 10 minute.
 4. Selecția pentru domeniul Arte Vizuale va fi realizată în baza unui portofoliu artistic cu lucrări, animații, fotografii etc. trimis în format electronic. Vă rugăm insistent să trimiteți portofoliul cu fotografii în format PDF, în caz contrar, nu va fi luat în calcul. Denumirea PDF-ului trebuie să cuprindă: PRENUME+NUME+ PORTOFOLIU ARTE VIZUALE. Portofoliul va fi transmis prin wetransfer sau un alt serviciu de transfer de fișiere, iar linkul va fi comunicat în mailul trimis la adresa: tineretalente@principesa.ro. În e-mail vor fi precizate numele, prenumele, unitatea de învățământ. Se recomandă un minim de 15 și un maxim de 25 de imagini cu lucrări realizate în ultimii 2 ani, iar portofoliul să fie însoțit de o scrisoare de intenție pe jumătate de pagină care să cuprindă o descriere a propriului demers artistic și a procesului creativ.
 5. Interviul va fi realizat on-line de către juriu cu acei candidați care au trecut de etapa selecției (evaluarea portofoliului și  a înregistrărilor audio – video).

Dosarul complet se trimite până la data de 27 octombrie 2021 la adresa de e-mail: tineretalente@principesa.ro

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa: tineretalente@principesa.ro